Đặt phòng

Đặt phòng

Ngày bạn đặt phòng
Số lượng khách
Số người

(Trẻ em là người dưới 6 tuổi. Một phòng chỉ đươc 2 người lớn và 2 trẻ em)

Premier Suit double room

 • Tối đa: 2 Người
 • Diện tích: 35m2
 • Hướng phòng: Biển
 • Ăn sáng: : Có
 • Wifi: : Có
Xem thêm thông tin

2.300.000 VNĐ / Ngày

Đặt phòng

Senior deluxe double room

 • Tối đa: 2 Người
 • Diện tích: 30m2
 • Hướng phòng: Biển
 • Ăn sáng: : Có
 • Wifi: : Có
Xem thêm thông tin

2.000.000 VNĐ / Ngày

Đặt phòng

Junior deluxe twin room

 • Tối đa: 2 Người
 • Diện tích: 28m2
 • Hướng phòng: Thành phố
 • Ăn sáng: : Có
 • Wifi: : Có
Xem thêm thông tin

1.700.000 VNĐ / Ngày

Đặt phòng

Junior deluxe double room

 • Tối đa: 2 Người
 • Diện tích: 28m2
 • Hướng phòng: Thành phố
 • Ăn sáng: : Có
 • Wifi: : Có
Xem thêm thông tin

1.700.000 VNĐ / Ngày

Đặt phòng

Superior twin room

 • Tối đa: 2 Người
 • Diện tích: 24m2
 • Hướng phòng:
 • Ăn sáng: : Có
 • Wifi: : Có
Xem thêm thông tin

1.300.000 VNĐ / Ngày

Đặt phòng

Superior double room

 • Tối đa: 2 Người
 • Diện tích: 24m2
 • Hướng phòng:
 • Ăn sáng: : Có
 • Wifi: : Có
Xem thêm thông tin

1.300.000 VNĐ / Ngày

Đặt phòng