Phòng

Premier Suit double room

 • Tối đa: 2 Người
 • Diện tích: 35m2
 • Hướng phòng: Biển
 • Ăn sáng: : Có
 • Wifi: : Có
2.300.000 VNĐ /NgàyXEM CHI TIẾT

Senior deluxe double room

 • Tối đa: 2 Người
 • Diện tích: 30m2
 • Hướng phòng: Biển
 • Ăn sáng: : Có
 • Wifi: : Có
2.000.000 VNĐ /NgàyXEM CHI TIẾT

Junior deluxe twin room

 • Tối đa: 2 Người
 • Diện tích: 28m2
 • Hướng phòng: Thành phố
 • Ăn sáng: : Có
 • Wifi: : Có
1.700.000 VNĐ /NgàyXEM CHI TIẾT

Junior deluxe double room

 • Tối đa: 2 Người
 • Diện tích: 28m2
 • Hướng phòng: Thành phố
 • Ăn sáng: : Có
 • Wifi: : Có
1.700.000 VNĐ /NgàyXEM CHI TIẾT

Superior twin room

 • Tối đa: 2 Người
 • Diện tích: 24m2
 • Hướng phòng:
 • Ăn sáng: : Có
 • Wifi: : Có
1.300.000 VNĐ /NgàyXEM CHI TIẾT

Superior double room

 • Tối đa: 2 Người
 • Diện tích: 24m2
 • Hướng phòng:
 • Ăn sáng: : Có
 • Wifi: : Có
1.300.000 VNĐ /NgàyXEM CHI TIẾT